Tekentherapie voor kinderen en jongeren

Voor wie?

Tekentherapie is zeer geschikt voor kinderen en jongeren, vanaf ongeveer 6 jaar.

Vaak tekenen kinderen van nature al (veel) over wat hen bezighoudt en zo verwerken zij bijvoorbeeld gebeurtenissen van de dag. Zij begrijpen deze beelden eerder met hun gevoel dan met hun verstand.

Kunnen ze geen of moeilijk woorden geven aan hun gevoel? Met behulp van deze therapie kunnen zij zich uiten op een manier die bij ze past. De beeldtaal is een taal waarmee ze kunnen communiceren, ventileren, ontladen, opladen, fantaseren en creëren.

Wanneer?


Als er problemen zijn rond het welzijn van het kind, die zich uiten in lichamelijke, mentale, emotionele en gedragsmatige klachten. Houden deze klachten aan en lukt het je als ouder niet de patronen alleen doorbreken, dan kan therapie hulp bieden.

Wat kan tekentherapie bieden:

  • Lekkerder in je vel zitten
  • Bouwen aan zelfvertrouwen,  bv. als er sprake is van (faal)angst
  • Leren je grenzen aan te geven
  • Gevoelens leren (h)erkennen en uiten
  • Ruimte om gevoelens te onderzoeken als er bijvoorbeeld veel verdriet is of boosheid en driftbuien zijn
  • Beter functioneren (spelen, leren, contact met anderen)
  • Rustiger in slaap komen
  • Gevoelens verwerken/ een plek te geven na een ingrijpende gebeurtenis
  • Ontwikkelen fantasie en creativiteit

Enz.

Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in het begeleiden van hoogsensitieve kinderen. Dit kan individueel of in groepsverband. Voor meer info klik hier: https://www.dewildezwanen.nl/tekenen-en-schilderen-voor-hoogsensitieve-kinderen/

Hoe werkt het?

Er wordt een tekening, schildering, collage of ander creatief werkstuk gemaakt, afhankelijk van de behoefte van je kind.

Via de tekentaal/ beeldtaal worden de gevoelens van je kind zichtbaar. We gaan zien waar je kind zich bevindt in haar ontwikkeling. Door de tekening worden de kwaliteiten zichtbaar, maar ook dat wat er nog moeilijk gevonden wordt. Je kind wordt zich via haar tekening bewuster van wat er speelt. Doordat de aandacht gericht is op het tekenen en de tekening is het makkelijker om in gesprek te komen.

De tekening wordt gebruikt om mee aan de slag te gaan. D.m.v. verschillende werkvormen en verschillende materialen krijgt je kind de mogelijkheid om dichter bij haar hulpvraag, maar ook bij haar kracht en eigen oplossingsvermogen te komen. Daarnaast kan het uiten in creatieve werkvormen helpen om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken.

Ik begeleid je kind in dit proces en help haar dichter bij wie zij is en wat ze voelt te brengen.

Er wordt naast het tekenen en schilderen ook lichaamswerk en geleide meditaties(visualisaties) gedaan, zodat een kind in haar lijf kan ervaren hoe het voelt wat zij getekend heeft. Tijdens de tekentherapie wordt je kind bewuster van zichzelf, haar gevoelens en leert het om haar sterke kanten te gebruiken en haar eigen oplossingen te vinden. Dit geeft volop vertrouwen in het leven.

Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de therapie. Ik ga er altijd vanuit dat gedrag logisch is. Gedrag is vaak de enige manier om ons te laten zien wat ze (nog) niet onder woorden kunnen brengen. Ons te laten zien wat hun overtuigingen en behoeften zijn.

Een gezamenlijke tekening(en) maken met een ouder, beide ouders of andere gezinsleden kan dus een onderdeel van de therapie zijn. Zo kun je als ouder op een andere manier in contact komen met je kind en andere inzichten verkrijgen wat steun kan bieden bij je onderlinge band.

Omdat gedrag vaak al ontstaat door gebeurtenissen en omstandigheden in de 1e 1000 dagen van ons leven breng ik ook graag die periode in kaart. Voor meer informatie: https://www.dewildezwanen.nl/je-geboorte-in-kaart/

Kosten
De kosten voor tekentherapie van circa een uur zijn € 65,-
Intakegesprek gratis

Vergoeding                          

Door mijn samenwerking met Samen Sterk Zorg kunnen we kijken of er vergoeding mogelijk is vanuit de jeugdzorg.